Loading...

Načítání...

Dokumenty nejen ke stažení

Vyčkejte: Náhledy PDF dokumentů se načítají trochu déle.
Varování: Náhledy PDF dokumentů se nemusí na některých mobilních prohlížečích zobrazovat správně.
Souhlasné prohlášení
Prohlášení o bezinfekčnosti
Směrnice ke snížení platby
Nařízení ředitele o odečtu částky za ubytování
Celoroční plán činností 2019/20
Přihláška k ubytování
Školní vzdělávací program
Vnitřní řád
Provozní řád místní botárny
Režim dne DM
Návštěvní řád posilovny
Výstupní list žáka
Provozní řád DM